Thursday, 10 November 2016

16. Mengenal 10 Sifat Wali Allah - Ustaz Kazim Elias

No comments:

Post a Comment

The Dominion

Harakah Islamiah

(Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah?) Tidakkah Kami telah menjadikan baginya: dua mata (untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?) - (90/8)