Friday, 11 November 2011

Surat Al-Balad - The Holy Qur'an - القرآن الكريم

Surat Al-Balad - The Holy Qur'an - القرآن الكريم

No comments:

Post a Comment

The Dominion

Harakah Islamiah

(Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah?) Tidakkah Kami telah menjadikan baginya: dua mata (untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?) - (90/8)